Hoogbegaafd?

Er zijn kinderen die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld al snel praten, lopen, lezen en schrijven. Of de voorsprong is minder duidelijk, maar het kind pikt dingen snel op, kiest ander spelmateriaal of kan beter opschieten met oudere kinderen. Als zij dan op vierjarige leeftijd naar school gaan valt op dat zij andere onderwijsbehoeften hebben. Maar ook thuis kunnen er moeilijkheden in de opvoeding ontstaan. Als school of ouders vragen hebben over de ontwikkelingsvoorsprong van hun kind kan ik onderzoek doen naar de intelligentie van het kind. Een diagnose hoogbegaafd stel ik niet. Daarvoor is meer informatie nodig over het kind, zoals een meting van de creativiteit en de motivatie. Deze laatste twee ontwikkelingsaspecten zijn lastig te meten. Maar een diagnose is vaak niet nodig om deze kinderen goed te kunnen begeleiden. Het onderzoek van kinderen met een (vermoeden van) een hoge intelligentie vraagt een bepaalde deskundigheid van de onderzoeker. Deze kinderen denken vaak anders dan hun leeftijdsgenootjes, waardoor hun antwoorden buiten de kaders vallen (maar wel goed zijn!). Faalangst en onzekerheid komen meer voor bij deze kinderen. De concentratie kan afnemen bij de eerste (voor hen eenvoudige) opdrachten. Dit alles maakt het onderzoek anders dan bij hun leeftijdsgenootjes. Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan met het doen van onderzoek bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door mijn eigen kinderen die binnen deze doelgroep vallen kan ik goed aansluiting vinden bij kinderen met een hogere intelligentie en weet ik waar ouders tegenaan kunnen lopen.DSC04525