Het onderzoek

  • Voorafgaand aan het onderzoek stuur ik u een vragenlijst. Daarin kunt u aangeven hoe het ontwikkelingsverloop was, op welke gebieden er problemen waren of zijn en waarom u onderzoek wilt. In het formulier kunt u ook kwijt of er bijzonderheden zijn mbt uw kind die belangrijk zijn bij de testafname (faalangst, concentratieproblemen, contactproblemen). Het is prettig voor mij om rapportage van school en eventuele andere disciplines (logopedist, fysiotherapeut) te ontvangen om een goed beeld te krijgen van uw kind.
  • Een psychologisch onderzoek is spannend. Voor het kind èn voor de ouders. Zal het kind zich laten zien? Zal hij de dingen die hij thuis kan ook in een onderzoekssituatie kunnen? Krijgt de onderzoeker een goed beeld van mijn kind? Het onderzoek begint altijd met het op zijn gemak stellen van het kind. Met een praatje met de ouder en het kind zelf. Door uitleg te geven over wat we precies gaan doen. En eigenlijk vinden alle kinderen het onderzoek leuk. Vaak vragen ze wanneer ze weer terug mogen komen.
  • Het onderzoek vindt plaats op de maandag- of woensdagochtend. Mijn praktijkruimte is aan huis gevestigd, in Alkmaar. In een prikkelvrije kamer zit het kind met mij aan tafel. Eén van de ouders kan bij het onderzoek aanwezig blijven, als dat voor het kind niet storend werkt. Ik vraag ouders zich stil te houden en de telefoon uit te zetten. Voor ouders is het vaak prettig om bij het onderzoek aanwezig te zijn, om goed te zien wat het onderzoek inhoudt. Voor mij is het handig omdat ik na het onderzoek van ouders terug kan horen of ik een goed beeld heb gekregen van het kind. Soms laat een kind bij het onderzoek dingen niet zien die hij thuis wel zou kunnen of weten.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het onderzoek ook op locatie (bijvoorbeeld op school) of thuis plaatsvinden, als daar een geschikte ruimte is. Het onderzoek duurt minimaal twee en maximaal vier uur, afhankelijk van de leeftijd en niveau van het kind. De test wordt onderbroken voor een drinkpauze met een koekje. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een intelligentietest en een gesprekje met het kind. Bij onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling vult het kind een vragenlijst in. Ouders en leerkracht krijgen een soortgelijke vragenlijst om in te vullen. Deze zullen na het onderzoek worden meegegeven.
  • In de meeste gevallen is afname van de WISC-III het meest passend bij de onderzoeksvraag. Soms wordt een andere test afgenomen.
    De intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten, welke elkaar afwisselen. Bij sommige onderdelen wordt een stopwatch gebruikt omdat het kind binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn. Omdat veel kinderen hier wat zenuwachtig van worden wordt daar geen nadruk op gelegd.
  • Als het kind weer naar huis is scoor ik de antwoorden, waarbij ik het kind vergelijk met leeftijdsgenootjes. Zo wordt een intelligentieprofiel gemaakt, met een vertaling van wat de scores betekenen in het dagelijks leven.
    In de week na het onderzoek ontvangt u de uitslag. Ongeveer twee weken later volgt het verslag.

Ik stel geen diagnoses, zoals autisme of ADHD. Wel kan het zijn dat ik kenmerken van dergelijke stoornissen zie bij het kind. Door mijn ervaring kan ik deze kenmerken goed signaleren. Wanneer dat het geval is kan ik het advies geven daar verder onderzoek naar te laten doen bij een gespecialiseerde instelling.

 

1280px-Wechsler_Intelligence_Scale_for_Children_WISC-III_NL_04