Kosten

Intelligentieonderzoek

De kosten voor een intelligentieonderzoek zijn 475 euro. Daarbij inbegrepen is een aanmeldingsgesprek (veelal telefonisch) en een verslag van het onderzoek met scores, observaties en advies op basis van de vraagstelling.

Het kan soms nodig zijn het onderzoek plaats te laten vinden in de thuissituatie of op school. Daarvoor is het van belang dat er een prikkelarme ruimte beschikbaar is met een (eet-)tafel waarbij de onderzoeker tegenover het kind kan zitten. Bij een onderzoek op locatie worden kilometerkosten (0,19 cent per km) en reistijd (30 euro per uur) berekend.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Wanneer ouders dit wensen kan er (beperkt) onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling gedaan worden, altijd in combinatie met een intelligentieonderzoek. Kosten daarvan zijn 650 euro.

Gesprek

Het is mogelijk na het onderzoek een gesprek te hebben over de uitkomsten. Dit kan ook op school plaatsvinden of met andere betrokkenen. Een gesprek kost 65 euro per uur, exclusief reiskosten (0,19 cent per kilometer). Voor de reistijd wordt een tarief van 30 euro per uur gerekend.

Pedagogisch adviesgesprek

Los van een onderzoek kunt u ook een pedagogisch adviesgesprek met mij hebben. Het gaat dan om een enkelvoudige vraag waarvoor het niet nodig is dat ik het kind zie. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn vragen over slaapproblemen, keuzes voor doubleren op school of juist versnelling, vragen over spelmateriaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, eetproblemen of ontwikkelingsstimulering. Ook een gesprek over bijvoorbeeld de keuze voor psychiatrisch onderzoek (bij een vermoeden van autisme, ADHD) of mogelijkheden voor ontwikkelingsstimulering vallen onder een pedagogisch adviesgesprek. Een pedagogisch adviesgesprek kost 50 euro per uur.

Vergoeding

De kosten van het onderzoek worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Wanneer de prijs van het onderzoek een probleem is verzoek ik u contact met mij op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Een verkennend gesprek is altijd gratis.